Warsztat w ramach projektu „Pracownia kuratorska” poprowadzi Karolina Wycisk. Tematem spotkania będą (niebezpieczne) związki kultury i biznesu. Wobec rosnącej roli, jaką działalność kuratorska odgrywa w przemianach estetycznych i kulturowych teatru i tańca ostatnich dwudziestu lat, istotne staje się poddanie dyskusji dotychczasowych modeli pracy kuratorskiej i pomówienie o prognozach na przyszłość. Chcemy stworzyć przestrzeń dialogu między […]