Pracownia kuratorska – zapraszamy na warsztaty z Karoliną Wycisk

Warsztat w ramach projektu „Pracownia kuratorska” poprowadzi Karolina Wycisk. Tematem spotkania będą (niebezpieczne) związki kultury i biznesu.

Wobec rosnącej roli, jaką działalność kuratorska odgrywa w przemianach estetycznych i kulturowych teatru i tańca ostatnich dwudziestu lat, istotne staje się poddanie dyskusji dotychczasowych modeli pracy kuratorskiej i pomówienie o prognozach na przyszłość. Chcemy stworzyć przestrzeń dialogu między studentami zainteresowanymi pracą programową podczas wydarzeń teatralnych a zawodowymi kuratorami, w której znajdzie się miejsce na naukę i twórczą wymianę.

Warsztat będzie miał dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części pierwszej, teoretycznej, mającej formułę reading group wspólnie (i performatywnie) przeczytamy tekst, który będzie punktem wyjścia dla rozmowy o zależnościach produkowania kultury i pieniędzy, o wpływach sztuki na biznes, menadżerów – na artystów. Poznając treść artykułu dopiero podczas zajęć, będziemy improwizować, czyli wykorzystamy jedną z najpopularniejszych technik teatralnych do rozmowy z partnerem (umiejętność niezwykle przydatną również w biznesie!).

W części drugiej, praktycznej, podzielimy się doświadczeniami z zakresu organizowania, koordynowania i działania w branży kulturalnej, a przede wszystkim porozmawiamy o kolejnych etapach przeprowadzania projektu, od pozyskiwania sponsorów po jego ewaluację; o aplikacjach, grantach, dedlajnach; o instytucjach i źródłach finansowania kultury w Polsce i zagranicą. Zastanowimy się nad przyszłością freelancerów, NGO-sów i małych (kulturalnych) przedsiębiorstw, a także rosnącą rolą menadżera w teatrze i tańcu. W tym praktycznym misz-maszu postaramy się znaleźć najbardziej efektywne strategie działania, aby bez wahania użyć ich potem w swojej pracy.

Spotkanie odbędzie się 24 marca na ul. Gołębiej 14 w sali 63 między 10.00 a 17.00 z godzinną przerwą obiadową. Zainteresowanych prosimy o wysyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego: https://anna1567.typeform.com/to/P6ZhKe. Liczba miejsc jest ograniczona, na zgłoszenia czekamy do 15 marca.

Kuratorki: Zuzanna Berendt, Anna Majewska
Opieka naukowa: dr Łucja Iwanczewska
Projekt jest organizowany przez Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grafika: Katarzyna Wójtowicz

Wizyta studyjna w Mexico City

W dniach 3-18 sierpnia odbędzie się wizyta studyjna w Mexico City podczas Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, […]