Biopolis

Biopolis

Ogrody botaniczne to miejsca współistnienia wielu gatunków. Utrwalone w 
nich praktyki dyskursywne oraz sposoby zarządzania przestrzenią ściśle 
wiążą się z funkcjonowaniem zamieszkujących go organizmów.

Historia uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Krakowie oraz procedury 
działania i narracje, jakie instytucja wytwarzała przez ponad dwieście 
lat swojego istnienia, będą punktem wyjścia dla działań Karoliny 
Grzywnowicz oraz zaproszonego przez nią zespołu badaczy i badaczek. 
Tworzą go naukowcy i naukowczynie zajmujący się botaniką, historią 
instytucji botanicznych, krytyką instytucji kultury, nową humanistyką 
oraz dziedzinami pokrewnymi – Mateusz Borowski, Aleksandra Jach, 
Aleksandra Janus, Alicja Zemanek. W proces artystyczno-badawczy 
zaangażowani będą również pracownicy naukowi i techniczni związani z 
ogrodem oraz wszyscy, którzy zechcą dołączyć do odbywających się 
codziennie, otwartych działań rezydencyjnych.

Poznając praktyki pracy i zarządzania przestrzenią w Ogrodzie 
Botanicznym, śledząc punkty przecinania się narracji naukowych, 
instytucjonalnych oraz ekologicznych z nim związanych, będziemy 
poszukiwać nowych możliwości funkcjonowania w miejscu, które dzielimy z 
innymi gatunkami.
Prace w Ogrodzie Botanicznym są częścią projektu „Biopolis”, który 
obejmuje interdyscyplinarną konferencję naukową oraz trzy rezydencje 
artystyczno-badawcze. Podczas projektu zostaną podjęte działania 
krytycznie badające relacje międzygatunkowe istniejące w miejskich 
przestrzeniach, sondujące problemy i sugerujące naukowo-artystyczne 
scenariusze rozwiązań.
Projekt powstaje we współpracy Fundacji Performat i Pracowni 
Kuratorskiej.

rezydentka: Karolina Grzywnowicz
zespół badawczy: Mateusz Borowski, Aleksandra Jach, Aleksandra Janus, 
Alicja Zemanek

Projekt tworzy Pracownia Kuratorska – kolektyw, który powstał w 2018 
roku z inicjatywy studentek i studentów Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Impulsem do wspólnej pracy była chęć 
inicjowania działań kulturotwórczych łączących humanistykę, nauki ścisłe 
i sztukę. Członkowie i członkinie grupy łączą kompetencje kuratorskie i 
produkcyjne.
Pracownię tworzą: Zuzanna Berendt, Maciej Guzy, Agata Kwiatkowska, 
Witold Loska, Anna Majewska, Anna Olszak, Ada Ruszkiewicz, Wiktoria 
Tabak, Weronika Wawryk

Program:

Otwarte spotkania zespołu badawczego
6-17.08.2019,16:00-18:00
Ogród Botaniczny UJ (spotykamy się przed wejściem)

Warsztaty choreograficzne // Aleksandra Borys
10.08.2019, 11:30 – 15:30
Ogród Botaniczny UJ (spotykamy się przed wejściem)

Warsztaty choreograficzne // Aleksandra Osowicz
11.08.2019, 11:30 – 15:30
Ogród Botaniczny UJ (spotykamy się przed wejściem)

Projekcja filmu „Donna Haraway. Story Telling for Earthly Survival” // 
Mateusz Borowski
16.08.2019,17:30
Collegium Śniadeckiego

Projekcję poprzedzi prelekcja Mateusza Borowskiego.

Oprowadzanie po Ogrodzie Botanicznym // Karolina Grzywnowicz
18.08.2019, 16:00
Ogród Botaniczny UJ (spotykamy się przed wejściem)

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl