Granica/Hranice (2017)

„Granica/Hranice” to efekt spotkania grupy artystów w międzykulturowym dialogu, performatywna wypowiedź podejmująca temat bliskości i podziału. Skupia się ona na granicy dzielącej dwa obszary, narody, dwa punkty widzenia.

W ramach projektu odbyła się artystyczna wymiana: zaproszona grupa z Czech odwiedziła w lutym Świdnicę, aby pracować nad projektem z grupą artystów związanych ze Świdnicą i Dolnym Śląskiem. Efektem tej pracy był pokaz work in progress w Galerii Fotografii, w ramach XIV Forum Teatrów Niezależnych Transformacje. Premiera spektaklu odbyła się w Pradze, w ramach projektu Identita oraz festiwalu Žižkovska Noc.

„Granica/Hranice” była scenicznym kolażem: filmów, statystyk, fotografii, obrazów, stereotypów, ale też języków – czeskiego i polskiego. W pracy nad performansem zadawaliśmy sobie pytania: czym jest granica, co/kto ją wyznacza, jaki ma na nas wpływ: na nasze ciało, wyobraźnię? Czy znajdując się po jej przeciwnych stronach rzeczywiście jesteśmy tak różni, co nas dzieli, ile nas łączy? Co wiemy o sobie nawzajem?

Stereotypy sprawiają, że czujemy się bezpiecznie, bo wydaje się, że „wszystko” o kimś wiemy: Czesi o Polakach i Polacy o Czechach. W naszej pracy używaliśmy stereotypów, ale po to, aby znaleźć nową formę sceniczną dla znanych treści. Konfrontowaliśmy własne doświadczenia związane z odmiennością i bliskością, z faktami historycznymi, danymi statycznymi, kulturą i obyczajami obu narodów. Pytaliśmy o możliwość istnienia przyjaznej „różnicy”, czyli różnorodności.

Pokaz work in progress: 19 lutego 2017 roku o godzinie 18.00, Galeria Fotografii w Świdnicy, w ramach XIV Forum Teatrów Niezależnych Transformacje

Premiera: 25 marca 2017 roku o godzinie 19.00 w Pradze, w ramach projektu Identita oraz festiwalu Žižkovska Noc

Zespół: Joanna Baranowska, Adam Blaha, Karolina Brzęk, Małgorzata Chodyna, Paulina Dobosz, Petr Dlouhy, Witek Kowaliszyn, Filip Werl, Karolina Wycisk, Tomas Valek, Karolina Zajdel

Organizatorzy: Fundacja Performat (PL), Fundacja Ładne Historie (PL), Performalita (CZ)

Współorganizator: Świdnicki Ośrodek Kultury, Instytut Polski w Pradze

Wsparcie: Instytut Adama Mickiewicza


Praca nad projektem „Granica/Hranice” była następstwem prezentacji polskich spektakli i performansów w Pradze w trakcie  Žižkovskiej Nocy oraz Idiom Festival w 2016 roku, organizowanego przez Fundację Performat. Uczestnicy tych wydarzeń – artyści i widzowie – poruszali wówczas nurtujące ich tematy „polskości” i „czeskości” w różnych aspektach życia: zwyczajach, smakach, języku, edukacji, folklorze, humorze, polityce i sztuce. Projekt stanowił kontynuację podjętej wówczas współpracy i dyskutowanych zagadnień.