Kapsuła teraźniejszości (2015)

Na etapie badawczym projekt polegał na poszukiwaniu miejsc z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego, które przed wojną pełniły istotne funkcje dla ich mieszkańców, a które zostały zaanektowane w ramach miejskiej kultury i zmieniły swoją funkcjonalność. Na etapie prac artystycznych projekt łączył funkcję dokumentacyjną oraz artystyczną – zgromadzone materiały wizualno-dźwiękowe zostały przetworzone w subiektywną mapę zapomnianych obszarów Dolnego Śląska.

Tematyka projektu dotyczyła transformacji historycznej dawnego województwa wałbrzyskiego, świadomości i poczucia identyfikacji lokalnej społeczności z rejonem, oraz zagadnienia pamięci miejsc. W jego ramach powstała prezentowana w kilku miejscach wystawa, odbyły się wywiady i warsztaty z mieszkańcami, została stworzona strona internetowa pełniąca funkcję cyfrowego archiwum. „Kapsuła teraźniejszości” utrwaliła „tu i teraz”, jednocześnie niejako performatywnie otwierając ciąg dalszy rozpoczętych historii na aktywność i opowieści mieszkańców.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

stypendium_czerwona

 

Kapsuła teraźniejszości

YouTube