Popteksty

Popteksty to wielowątkowy cykl promujący literaturę w sieci licznych powiązań (pop)kulturowych. Głównym celem projektu jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy, którego kontakt z całym bogactwem tekstów kultury jest powierzchowny, a następnie wciągnięcie go w grę kontekstów i odniesień literackich kryjących się w interesujących go serialach/filmach/grach etc. A co za tym idzie: zachęcenie uczestników do krytycznego i wnikliwego zgłębiania współczesnej kultury. W tym celu podzieliliśmy realizację całego przedsięwzięcia na trzy główne pasma. Pierwsze z nich stanowią wydania specjalne publikowane od kwietnia do września na łamach portalu Popmoderna, na które składać się będą artykuły krytyczne i eseje dotyczące zjawisk współczesnej kultury i popkultury. W drugiej połowie roku rozpoczniemy dwa równoległe cykle: pierwszy z nich to warsztaty dla uczniów szkół średnich i seniorów organizowane w przestrzeni księgarni Nowej (krakowska Nowa Huta), drugi to natomiast odbywające się w centrum Krakowa ogólnodostępne spotkania dotyczące związków między literaturą i współczesną popkulturą, w których udział wezmą zaproszeni przez nas goście: artyści, krytycy i dziennikarze. Całość zostanie zwieńczona poprzez publikację darmowego e-booka zawierającego teksty opublikowane wcześniej na Popmoderna.pl.

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

PARTNER