This is Poland!/To Polska właśnie!

this_is_poland_logo_OK

W ramach projektu odbył się w Pradze przegląd polskich performansów z dziedziny tańca współczesnego oraz warsztaty, które zakończyły się pokazem pracy (work in progress). Celem projektu było promowanie dorobku polskich choreografów i performerów poprzez wyjście poza stereotypy i schematy myślowe.

Zarówno historia i otaczająca rzeczywistość społeczna, jak i stereotypy dotyczące tradycji i kultury Polski stanowiły punkt odniesienia do doboru programu przeglądu oraz tematu warsztatów. Za granicą opinie dotyczące Polski są często oparte na stereotypach i wiadomościach płynących z zagranicznych mediów, bazują na ich wyobrażeniach, a nie znajomości naszej kultury. Zależało nam nie tylko na omówieniu tematu polskości i Polski z perspektywy rodzimej, ale również przedstawieniu opinii Polonii oraz obcokrajowców. Spektakle polskich artystów oraz pokaz pracy warsztatowej z udziałem Polaków i Czechów pozwoliły spojrzeć na historię Polski i aktualne wydarzenia z różnych perspektyw.

Program zawierał prezentacje młodych, ale już docenionych artystów, więc była to okazja do dyskusji nad kształtem współczesnego tańca i performansu w Polsce. Przeglądowi towarzyszyły spotkania i dyskusje na temat zmieniającego się wizerunku Polski za granicą.

Projekt odbył się w październiku 2016 roku w Czechach, w Studio Hrdinů w Pradze, które było współorganizatorem festiwalu. Partnerem wydarzenia jest Instytut Polski w Pradze oraz Studio Alta.

 

Zwiastun festiwalu

Relacja z warsztatów